Rejtélyek

   

REJTÉLYEK

Nazca
Carne Abbas
Húsvét szigetek
"Moundok"
Labirintusok
Stonehenge
Extersteine
Gíza
Tutanhamon
Zimbabwe
Uluru
Avebury
Geomantia
Cumae
Málta
Hasfelmetszõ

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geomantia

 

Ma is él az az ősi kínai művészet, mely a tájformálást a Föld éltető erejével igyekszik összhangba hozni. Hogyan működik ez, azaz a geomantia a gyakorlatban ?

Tájékozott források szerint Bruce Lee-nek, a kung-fu királyának 1973-ban történt korai halálát az okozta, hogy szerencsétlen házban lakott Hongkong Kowloon Tong negyedében. Lee tudott a rontó erőről, s hogy hatástalanítsa, nyolcszögletű tükröt helyezett el a bejárati ajtón kívül. Egy tájfun azonban elrepítette a tükröt, így a ház védtelen maradt, s Lee hamarosan meghalt. Ősi kínai bölcseleten és filozófián alapuló misztikus tájformálás teljes rendszere a geomantia, lényege, a negatív erőkkel való megbirkózás és a jó erők felerősítése…

Ég és Föld harmóniája

A hagyományos kínai táj festői harmóniája nem véletlenül alakult ki. Képzett földjósok, a geomantia hivatott mesterei a negatív hatások gyengítésével és a pozitívak felerősítésével összhangot teremtettek a természeti erők és az ember alkotta formációk között. Mi volt a céljuk ? Az adott helyen élő emberek egészsége, boldogsága és jóléte. De hogyan találja meg a földjós az összhangot a helyszín és az ott élni kényszerülő lakók között ? A geomantia kínai neve: Feng-sui szó szerint azt jelenti, szél és víz. A Feng-sui mint tudomány az adott helyen megnyilvánuló természeti erők hatását vizsgálja, a szelet a dombokon és erdőkben, a vizet az esőben, patakokban, folyókban és a föld alatt. Három erőforrás energiái összpontosulnak, az égből származó az idő múlását határozza meg, a földből származó a felszínt és az időjárást befolyásolja, a harmadik az emberi tényező. A földjós feladata, hogy e három összetevőt összhangba hozza az adott helyen.

Kínában a Feng-sui mindig is a mindennapi élet része volt. Régebben bármilyen épület, síremlék vagy a környezet képét kismértékben is megváltoztató létesítmény megépítése előtt szakvéleményt kértek a földjóstól. Egy új ház, de még egy kerítés vagy pózna felállítása is átalakítja a környezetet; a földjós feladata volt, hogy megállapítsa, milyen hatással járhat a változás, illetve bekövetkezik-e egyáltalán változás ? A Feng-sui szerint az emberek sorsa attól függ, hogy megfelelő helyre építették-e lakóházaikat, s kedvező helyen fekszik-e őseik sírja…

Az ember akkor él harmonikus életet, ha megtalálja az összhangot a természeti erőkkel, s ha kibékíti egymással a jang és a jin ellentétes erőit. A jang és jin egyensúlya "a Világmindenség leheletében", a jótékony Isiben testesül meg. Az egyensúlyhiány a Isi ellentétében, a sa-Isiben, a "balszerencse leheletében" ölt alakot. A geomantia célja a Isi elősegítése és a sa-Isi elkerülése, illetve a védekezés ellene. Az igazi harmónia megteremtéséhez minden épületnek s a táj minden jellegzetességének, akár természetes, akár emberi kéz alkotta, a megfelelő helyre kell kerülnie, s ezt a helyet a földjósnak, a geomantia utódjának kell kijelölni.

Az elhelyezés művészete

A megfelelő helyen lenni, a megfelelő irányba nézni, s a megfelelő időben a megfelelő dolgot tenni, ez a rituálisan helyes és a gyakorlatban eredményes. Ekkor élünk harmóniában a Világmindenséggel. Ezen állapot eléréséhez a Feng-sui az elhelyezés pontos szabályait követi, legyen szó akár egy sírbolt, egy épület, egy város vagy csak egy íróasztal helyének meghatározásáról egy üzletember irodájában. Észak felé és az adott hely mögött hegyek vagy dombok emelkedjenek, hogy elhárítsák az ártó erőket. Déli irányba mindig szabad tér nyíljon, lehetőleg folyóvízzel vagy a tengerrel.

A megfelelő helyszín kiválasztását öt tényező határozza meg: Lung, a Sárkány, a kérdéses hely talajegyenetlenségeinek és dombjainak alakja; Hszüe, a Lyuk, az alapozás, a talaj típusa és a termőföld stabilitása, Sa, a Homok, a helyszínt környező táj; Sui, a Víz, a helyet átszelő vagy közeli folyóvizek megjelenési formája, és a Hsziang, a Tájolás, azaz a hely fekvése.

Kínai misztikus tanokkal ötvözött ősi tapasztalat alakította ki e tényezők mérlegelésének bonyolult szabályrendszerét. A földjós, aki évekig tartó inaskodás után nyeri el tisztségét, a tudás, a tapasztalat és a megérzés segítségével állapítja meg a kijelölt hely alkalmasságát. Döntése rendkívüli fontosságú: meghatározza ugyanis a kiválasztott területen élő emberek sorsát.

A kínai mitológiában a sárkány a természet hatalmas és jótékony erőinek, valamint a legfőbb lénynek a szimbóluma. A geomantiában a hely topográfiája, a dombok "fentjei és fentjei". A síkság rossz, lévén "álsárkány", s diszharmóniát, betegséget, sőt pusztulást hozhat. A szabályos talajegyenetlenségek a "jó sárkány". Számos kínai táj festőisége a "jó sárkány" jellegnek köszönhető, különösen igaz ez a Ming-dinasztia Peking közelében lévő sírkertjének környezetére, amely minden idők legtökéletesebb geomantikus tája.

Nem könnyű jó helyeket találni. Az ősi kínai A geomantia éneke szerint három esztendő kell a Sárkány, de tíz a Lyuk megtalálásához. "A Sárkányt megtalálni könnyű, de a Hszüét nehéz", írja a Feng-sui, ezt a szakaszt tartva a legfontosabbnak és leginkább megerőltetőnek. A Hszüe megtalálása kulcsfontosságú feladat, s még ma is hétpecsétes titok a földjósok körében. A többi tényező - a Homok, a Víz és a Tájolás - másodlagos a Sárkányhoz és a helyszínhez képest, ám ezek is lehetnek jók vagy rosszak. A Homoknak 27, a Víznek 9 típusa van, melyek mindegyike kölcsönhatásban áll a helyszín egyéb jellegzetességeivel, s együttesen idézik elő a vidék jó vagy balsorsának alakulását.

Az asztrológia az utolsó figyelembe veendő szempont. A Feng-sui szerint annak horoszkópjához kell igazítani a ház, az iroda vagy a sírbolt irányát, aki birtokba veszi. Megkeresik a geomantikus iránytűn a születés dátumát és idejét, így az megmutatja a legkedvezőbb tájolást, melynek alapján az építmény elhelyezhető. Ennek látványos példái a tradicionális kínai temetők a Mirs-öbölben lévő szigeten, Hongkongon kívül, ahol minden sír a halott horoszkópja által kijelölt irányba néz…

A díszítés jelentősége

A hagyományos kínai épületek minden díszítőelemét a Feng-sui határozza meg. Ami puszta ornamentikának látszik, az a valóságban speciális jelentéssel és szimbolikus rendeltetéssel bír. A kínai építészetet fémjelző tetősárkányok az istenek erejét és hatalmát szimbolizálják, s a rontó erők távoltartásának eszközei. Sárkányhalak egy épületen a siker jelképei. A jó mitikus őrzői, a nyugati fehér tigris és a keleti kék sárkány széles körben elterjedtek. A fehér tigrist a ház jobb oldali falán, a kék sárkányt a balon helyezik el. Helyettük használható a lung jin, a"sárkány beszél" felirat, mely az épület bal oldalára, a hu hsziao, "a tigris üvölt" szavak pedig a jobb oldalára írandók.

Hongkong szigetét a kínaiak egykor terméketlen sziklának nevezték rossz Feng-suija miatt. Nem rendelkezett jótékony csi energiával, s kalózok éltek rajta. Miután 1842-ben az angolok elfoglalták, ők még tovább rontották a Feng-suit. Az első üzletközpont építésekor kedvezőtlen fekvésű utakat hoztak létre, dombokat laposítottak el, és tavakat temettek be. Az üzletközpont forgalma csak az után lendült fel, hogy Hongkong központjába helyezték át, ahol vízre nézett, s a hátterében hegyek emelkedtek… Az olyan túlzsúfolt városban, mint Hongkong, ahol gyakran lehetetlen elhelyezni egy épületet, a feng sui tanácsadó szerepe kulcsfontosságú…

Hongkong

A Hongkong-Sanghaj Bank központi irodaháza, amelyet Sir Norman Foster angol építész tervezett és melynek építése 1979-ben kezdődött, 500 millió fontra rúgó költségével állítólag a világ legdrágább épülete. Az biztos, hogy technikailag az egyik legmodernebb irodaház, szintjei nem egymásra épülnek, hanem nyolc acélpilonon függenek, s így az egyes emeletek nagy, nyitott teraszok benyomását keltik. Csúcstechnológiája ellenére az épület érzékenyen igazodik a keleti szokásokhoz mind vizuálisan, rácsszerkezetű küllemével, mind szellemével, amely tiszteletben tartja a feng sui kínai hagyományát.

Foster azt a tanácsot kapta, hogy a pénztárcsarnok mozgólépcsőit az egyik közeli hegycsúcsról az épületre árnyékot vető sárkány farkánál helyezze el. Amikor pedig a bankot őrző két bronzoroszlánt kellett áthozni a régi banképületről, a feng surszakértő erre a vasárnap hajnali 4 órát javasolta a legkedvezőbb időpontként…

A szín ugyancsak fontos

A kínai hagyomány szerint minden színnek meghatározott jelentése van, az építészetben pedig díszítőelemként használják. A színeket a kellő hatás érdekében gondosan megválogatják; szerepük szerint szembe kell szállniuk az ártalmas erőkkel, és fel kell erősíteniük a jótékonyakat. A legkedvezőbb szín a piros, a jang, az aktivitás megtestesítője. Az életerő és őszinteség szimbólumaként áldást és boldogságot hoz a ház népére. A sárga, az egykori császári szín a földet jelképezi, s a jin, azaz a passzív princípium hordozója. Temetéseken s geomantikus áldáshozóként használják, valamint sárga papírra írva talizmánként a sötét folyosókon támadó ártó erők ellen. A zöld a fához kötődik, s a gazdagságot, a fiatalságot és a hosszú életet jelképezi. A fehér a tisztaság, ártatlanság szimbóluma, ugyanakkor a vezeklés és gyász színe is, rossz színnek tekintik, ezért nagy felületeken, így házak falán nem használják…

A Feng-sui ma

Az eredetileg Kínában létrejött Feng-sui elterjedt Japánban, Délkelet-Ázsiában, majd a 20. században más világrészeken is. Bár Kína kommunista vezetése ellenzi, Hongkongban, Malajziában és Szingapúrban sok követőre talál. Ezekben az országokban jó szerencsét hozó eszköznek tekintik mind az üzletemberek, mind a háztulajdonosok. Hongkongban és Szingapúrban számos elegáns, modern irodaház és szálloda épült a Feng-sui elvei alapján…

A Feng-suinak nem csupán az a szerepe, hogy szűz területet találjon az új épületek számára. Fő feladata ma valójában az, hogy javítson a hátrányos körülményeken. A tökéletes helyszín ma már ritkaságszámba megy, s az embereknek kevésbé ideális körülményekkel kell beérniük. A geomantia úgy tekint ezekre a tökéletlen helyekre, mint ahol a jin és a jang erői nincsenek összhangban, s rendelkezik is azokkal az eszközökkel, melyekkel orvosolhatja a bajt. Milton Glaser, a jól ismert New York-i grafikus, miután már hatszor rabolták ki az irodáját, elkeseredésében elküldte a helyszínrajzot Hongkongba egy Feng-sui szakértőnek. A válaszlevélben az állt, hogy helyezzen el hivatalában egy akváriumot, benne hat fekete hallal, a mennyezetre meg függesszen vörös színű órát. Glaser követte az utasításokat, s az óta egyszer sem törtek be hozzá.

A Feng-sui repertoárjában a pagodák a legismertebb gyógyító építmények. Ezeket a tornyos palotákat geomantikusan aktív helyekre tervezték annak érdekében, hogy semlegesítsék a rossz erőket, így például a kedvezőtlen alakú dombokat… Másik eszköz a geomantikus tükör; ez a háztetőn, úton vagy kerítésen elhelyezve eltéríti a "balszerencse leheletét", amely mindig egyenes vonalban terjed. A leggyakoribb a kerek tükör, melyet a Ji-kingből, a kiáltozások könyveiből vett tizennyolc trigramma vesz körül.

Falak lebontása, régi ablakok befalazása s újak vágása vagy egyszerűen más irányba nyíló ajtók beépítése szintén a Feng-sui gyógyító módszerei közé tartozik. Állítólag szembetűnően megnőtt a szingapúri Hyatt Hotel forgalma, miután a bejárati ajtót a geomantíkus vonalaknak megfelelően helyezték át… Többnyire magától értetődő a geomantiának az a hatása, hogy esztétikus tájakat és épületeket hoz létre. Emellett azonban élő hagyomány is, különösen a világ kínai közösségeiben, mely ma is virágzik, s gazdagabbá teszi az emberek mindennapi életét…

Energiavonalak Angliában

John Mitchell angol író, és ezoterikus tanok kutatója, elhatározta, kideríti, valóban léteznek e energiavonalak ? A cornwalli Land's End környékének neolitikus és bronzkori szentélyeit vizsgálva megállapította, hogy e kis területen 53 szentély között 23 vonal húzódik. Eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy ez az arány túllép a véletlen törvényein, és meggyőzte őt az energiavonalak létezéséről. A Saintbury-i energiavonal 5,5 km hosszú. Felülnézetből észak-déli irányú energiavonal, egy útelágazás melletti keresztnél kezdődik, az utat követve érinti Saintbury templomát, a távolban pedig egy bronzkori sírdombot. Ezt követően áthalad egy kőkori sírdombon, egy pogány temetőn, majd egy ősi majorságnál, Seven Wellsnél ér véget.

Saintbury-i energiavonal...

Az Old Sarum vonal 30 km hosszan szeli át Wiltshire-Hamsphire vidékét, Anglia déli részén. Észak-északnyugatról dél-délkeletre halad. Egy őskori sírhalomnál kezdődően, Stonehenge-t, az Old Sarum-i vaskori erődítményt, a Salisbury-i katedrálist, a Clearbury Ring-i vaskori táborheylet, s Frankenbury Camp vaskori domberődítményét köti össze.

Old Sarum vonal...

Kína festői tájait a Feng-sui szakértői alakították ki

"A császár utazó palotája a Hu Kusanban" a geomantia néhány fontos alapelemét illusztrálja, a háttérben hegyek, elöl víz, s pagoda egy dombon az ártó erők elterelésére.

A Tiltott Várost Peking szívében a Feng-sui alapelvei szerint tervezték. Egy, a 18. századi térkép egyenes vonalakkal határolt, bástyákkal körülvett üres térségként tünteti fel a császárvárost. A kínai uralkodók mindig délre néző sárkánytrónuson ültek. Ily módon védelmet kaptak az északról érkező rontások ellen, délről pedig a tengerből és a Napból jótékony csi energiát merítettek.

Alig több mint 150 év alatt Hongkong az egykori barátságtalan szigetből, melyen nem volt ivóvíz, és amely a kalózok hírhedt vadászterületének számított, a világ egyik leggazdagabb és legfejlettebb nagyvárosává vált. Lehetséges-e, hogy Hongkong jólétét a geomantia művészete biztosította, amely segített úgy telepíteni a felhőkarcolókat, hogy védve legyenek a negatív erők hatásaitól…?

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...