Vegyes

   

VEGYES

Hajmosás
Pénz
Kémia
Orvosi fizetés
Pestis
Kínai Nagyfal
Szélhámosok (I.)
Szélhámosok (II.)
MKUltra
Rakéta
Okló
Meteor kráter
SONY
HotMail
Súlypont

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pestis

 

A pestis baktérium, Közép-Ázsia, tavakban gazdag vidékén, évszázadokon keresztül lappangott a vadon élő rágcsálók vérében. 1338-ban vagy a szárazság, vagy egy földrengés felborította a természet egyensúlyát. A természetes élőhelyéről elűzött baktérium, megkezdte halálos vándorútját, és lassan közelíteni kezdett a sűrűn lakott vidékek felé. A Fekete Patkányok, és az azokon élősködő bolhák vérében indult "hódító" útjára.

A patkányok gyorsan elterjesztették a pestist (másképpen Fekete Halált) a fontosabb kereskedő utak mentén. Először Kínában, azután Indiában, Egyiptomban, és KisÁzsiában haladt tovább a fertőzés. Nyolc év alatt érte el a Krím félszigetet. A keleten terjedő halálos kórról hallottak Európában is, de nem gondolták, hogy a veszély eljuthat odáig is.

1345-ben Itáliai, keresztény kereskedők jelentek meg Krím félszigeten, és az ottani muzulmán lakosokkal összeütközésbe kerültek. Először csak kisebb utcai verekedések voltak, ami végül háborúhoz vezetett. Az elűzött muzulmánok a Mongol fejedelemtől kértek segítséget.

Az ostrom, közel egy éve tartott, amikor a mongol seregben kitört a pestis járvány. Annyi katona pusztult el, hogy az ostromot kénytelenek voltak abbahagyni. A visszavonulás előtt azonban a mongol fejedelem halálos tervet eszelt ki. A történelem legelső, és leghatásosabb baktérium háborúját.

A várost körülvevő katapultokból, pestisben meghalt katonák, már rothadó tetemét lőtték be a falakon túlra. Egyiket a másik után. Valóságos hulla hegyet lőttek a városra…

Néhány nap múlva hullani kezdtek a falakon belül lévő katonák is. Akiknek sikerült megmenekülniük, hajóikhoz siettek, hogy visszatérjenek Itáliába. A bolhák által megfertőzött patkányok felmásztak a hajóköteleken, és "potyautasként" szintén visszaindultak. Senki sem sejtette, hogy a hajón utazó patkányok fertőzöttek, és fogalmuk nem volt róla, hogy mekkora veszélyt jelentenek ezek a patkányok.

Útban hazafelé, több kikötőben is megálltak a hajók, de mivel látták a kikötőkben, hogyan hullanak a matrózok, sehol nem engedték meg a partraszállást. 1347 októberében a kereskedők végre elérték Szicíliát. A rémült kikötőmesterek igyekeztek elszigetelni a hajókat a külvilágtól, de már elkéstek. Amikor az első köteleket megcsomózták, patkányok iszkoltak a szárazföldre… Bár a hajókat hamarosan elűzték a kikötőből, a rövid megállás elegendő volt ahhoz, hogy a Fekete Halál megvesse lábát Európában.

Európa 1348-ra túlnépesedett. További problémákat jelentettek a háborúk, és a gyenge termés is. Mivel az emberek senki másra nem számíthattak, az Egyháztól, és a papoktól várták a segítséget, és a lelki vigaszt. Egy Ferences szerzetes hamarosan megtudta, hogy a pestis lesújtott Szicíliára, ezért imádkozott Istenhez, hogy a Fekete Halál ne terjedjen tovább. Ám könyörgése nem talált meghallgatásra, mindazok, akik kapcsolatba kerültek a haldokló matrózokkal, napokon belül meghaltak. Egy hét múlva már annyian haltak meg, hogy éjjel nappal temették a halottakat. A halottak házait lepecsételték, és azokba senki sem léphetett be.

Senki sem vette észre, hogy a fertőző patkányok befészkelték magukat az emberek otthonaiba, és a mocsokban a bolhák is jelentősen szaporodni kezdtek, és elrejtőztek a halottak ruháiban, amiket eladtak, vagy mások használtak fel.

Ekkor Mikele Barát elhatározta, hogy bejárja az egy hónap alatt teljesen lefertőzött Szicíliát. Mivel hitt abban, hogy a pestis Isten büntetése, és nem lehet ellene semmit sem tenni, lelki vigaszt nyújtott a szenvedőknek. A papok közül is sokan meghaltak, de Mikele túlélte, és leírta a járvány borzalmait.

Pontosan megfigyelte azt, hogy aznap, amikor valaki megfertőződik, fekélyek jelennek meg a testén. Ezek annyira legyengítik a beteget, hogy ágyba kell feküdnie. A fekélyek először diónyira nőnek, majd tyúk, később libatojás méretet érnek el, és egyre nagyobb fájdalmat okoznak. A betegség 3 napid tart, a negyedik napon a beteg meghal.

Az emberek rémülten látták ezt. Biztosak voltak benne, hogy eljött a világvége, és Isten sújt le rájuk a bűneik miatt. Mindenki imádkozni kezdett, hogy a "büntetés" ne sújtsa az igazakat, csak a vétkesek kapják meg a "büntetést". Szinte mindenki meg volt győződve arról, hogy a pestis, a gonosz utolsó diadala, mielőtt Krisztus visszatérne a Földre, az Ítélet Napján.

Annyian haltak, meg, hogy nem volt elég megszentelt föld, a halottak eltemetésére, holttestek hevertek úton, útfélen.

A járványt leggyorsabban, és legbiztosabban, továbbra is a hajókon utazó, fertőzött patkányok, és bolhák terjesztették. Ha egy ilyen hajó kikötött valahol, néhány nap alatt abban a városban is elterjedt a Fekete Halál. A pestis egész Itáliát megfertőzte, és a kereskedelmi utak mentén tovább indult, minden irányban.

1348-ban egy szerzetes, aki a Pápa személyes orvosa volt, arról értesült, hogy a pestis heteken belül eléri a Pápa palotáját. Megvizsgálta a bolygók, és csillagok állását is, és az eredményt jelentette VI. Kelemen Pápának. Elmondta, hogy az égi jelek, az eget borító sötét felhők, a forró széllökések, a hulló csillagok, és a pápai palota felett látott tűzoszlop, mind arra vallanak, hogy rettenetes csapás közeleg. Szerinte, a bolygók együttállása okozta a járványt…

Végig tanulmányozta a keleti, és európai bölcsek javaslatait, hogy mit lehet tenni ilyen esetben. Mindenütt azt a tanácsot olvasta, hogy a levegőt, a tűz tisztítja meg. Ezért hatalmas máglyákat gyújtatott a Pápa palotájának az udvarán. A pápát pedig közéjük ültette. A lángok 4 hónapon át, éjjel, nappal égtek. A patkányok, és a bolhák nem tudtak átjutni a hőségen, ezért a Pápa nem kapta meg a fertőzést, miközben a városban ezrével hullottak az emberek.

A pestis, leginkább az orvosokra nézve volt megalázó, mert hiába kerestek fel egy beteget, az 4 nap múlva meghalt.

A Pápa orvosa is megkapta a pestist, ezért saját magát kezdte gyógyítani. Felhevített kupákat rakott a testére, hogy a betegséget segítségükkel kiszívja (ezt hívják másképpen köpölyözésnek). Csodálatos módon, hamarosan felgyógyult, és megállapította, hogy a pestisnek két fajtája van. Az első állandó lázzal, és vérköpéssel jár, és 3 nap alatt végez áldozatával. A másikat is állandó láz kíséri, de e mellett fekélyek is ellepik a testet, ez 5 nap alatt okoz halált. (Ezt a megállapítását a tudomány később igazolta, a pestisnek valóban két válfaja van, az első a tüdőpestis, sokkal ragályosabb a másodiknál, a bubó pestisnél.)

Ez olyan figyelemre méltó felfedezés volt, hogy a Pápa először adta áldását egy holttest felboncolására, ami korábban bűnnek számított...

Aki tehette elmenekült, de akinek nem volt erre pénze, az maradni kényszerült. Mivel az orvosokban nem bíztak, a betegek többségét egyszerűen befalazták. Többen maguk próbáltak "gyógyszert" készíteni maguknak ló patából, vagy aranyporból. (Egy korabeli "recept": fogj egy élő békát, és szorítsd a hasát a fekélyre! Ha a béka szétpukkan, a beteg meg fog gyógyulni !). De nem használt semmi sem.

A Pápa, akit mint már mondtam elkerült a kór, igyekezett megakadályozni annak elterjedését. Elrendelte, hogy a hívők tartsanak körmeneteket, és különleges szertartásokat végezzenek, ami egy új szekta, a "Flagellánsok" létrejöttét eredményezte.

Ezek önmagukat ostorozták, hogy megszabadítsák az emberiséget a bűneiktől, hittek abban, hogy az önmagukra mért szenvedés hatására Isten feloldja az átkot, és az emberiség megmenekülhet. Nemsokára nyíltan kritizálni kezdték a Katolikus Egyházat, mert az a válságos időkben magára hagyta híveit. Megzavarták az Istentiszteleteket, és fosztogatták az egyházi tulajdont. Bűnbakokat keresve azzal vádolták a zsidókat, hogy ők mérgezték meg a kutakat, és Európa számos pontján üldözni is kezdték a zsidókat (Az antiszemitizmus gyökerei igen messze nyúlnak vissza…)

A Pápa hamarosan rájött arra, hogy az általa kezdeményezett mozgalom, a közrend felfordulását eredményezheti, ezért leveleket küldött Európa uralkodóinak, hogy tiltsák be a Flagellánsok mozgalmát. A mozgalom ugyan megszűnt, de elindított egy új szemléletet, hogy az egyház hatalma talán mégsem mindenható…

Ez az eretnekség, 150 évvel később, a Reformáció idején bukkant fel ismét.

A pestis járvány 1350-ben ért véget, miután végigment Nyugat-Európán, és Anglia után Skandináviát is rettegésben tartotta. A Fekete Halál Európa lakosságának mintegy 1/3 -át pusztította el (több mint 20 millió embert).

A halálos járvány teljesen megváltoztatta Európa arculatát. Nyomában hatalmas káosz alakult ki, a családok szétszakadtak, a falvak lakatlanná váltak, a gazdaság összeomlott, az állam, adók híján csődbejutott. A túlélőket bűntudat gyötörte, és újfajta szellemiség terjedt el. Növekedett az Istenbe vetett hit, de nőtt az intézményesített egyházzal szembeni kétkedés is. A munkaerőhiány új viszonyt hozott létre a földesurak, és jobbágyaik között. A tekintélyt, és a hagyományokat már nem fogadták el feltétlenül.

A pestis járványok oka, a XIX. századig feltáratlan maradt. Ekkor fedezték fel, hogy a patkányok, és a bolhák terjesztik a kórt, és a bolhák viszik át a fertőzést a patkányról az emberre. Egy ilyen bolha, egyetlen csípése már halált okozhat.

A XVII. századig többször volt pestis járvány de ezek már nem okoztak akkora pusztítást, mint az első, ami a XIV. században volt.

A jóval agresszívebb és nagyobb vándorpatkány kiszorította a házi patkányt, ennek köszönhetjük azt, hogy pestis járványra már nem kell számítanunk, mert a pestist a házi patkányok terjesztették. Ha más nem is, de ezt a vándorpatkányok érdeme...

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...