Matek

   

MATEK

2 x 2 = 5 (II.)
Tûprobléma
Szorzás
Idõrendi táblázat
Biztos nyerés
Két kézen
A kör négyszögesítése
Mágikus négyzet
Konigsbergi hidak
Szög harmadolás
Tökéletes számok
Baráti számok
Négyszínsejtés
Hibás levezetés ?
Möbius szalag
Végtelen
n = 1 ?
- 2 = 2 ?
- 1 = 1 ?
10 cent = 10 $ ?
Orosz módszer
Izgulnál ?
64 = 65 ?
Gondolatolvasó ?

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szögharmadolás

 

Mielőtt ennek a klasszikus feladatnak a megoldását megnéznénk, előbb néhány érdekesség, ami a szerkesztésekkel kapcsolatos: 1890-ben Adler kimutatta, hogy bármely körzővel és vonalzóval elvégezhető szerkesztés kivitelezhető párhuzamos élű vonalzóval is.

További érdekes megállapítás, hogy egy derékszögű vonalzóval meg lehet szerkeszteni a másodfokú egyenlet gyökeit, két derékszögű vonalzóval pedig megoldható a déloszi probléma (kockakettőzés) és a szögharmadolás is, sőt lehet szabályos hétszöget és kilencszöget is szerkeszteni…

Már az ókori görögök is kutattak más szerkesztési eljárások után. Pl. Nikomédész (i.e. II. sz.) az általa felfedezett konhoisz görbe segítségével oldotta meg a szögharmadolási, és kockakettőzési feladatokat.

1672-ben a dán Mohr kimutatta, hogy minden körzővel és vonalzóval végrehajtható szerkesztés, elvégezhető csupán körzővel is. Ez a munka, feledésbe merült, és több mint 100 évvel később (1797-ben) az olasz Mascheroni is rájött Mohr felfedezésére.

A XIX. században Gauss igazolta, hogy euklideszi szerkesztéssel, nem szerkeszthető meg olyan szám, amely racionális együtthatójú algebrai egyenletnek nem lehet gyöke.

Egy másik meglepő szerkesztési tételt, egymástól függetlenül fedezett fel Poncelet (1822-ben), és Steiner (1833-ban). Azt találták, hogy ha a síkon adott egy kör, a középpontjával együtt, akkor mindazon szerkesztések, melyek körzővel és vonalzóval elvégezhetők, csupán vonalzóval is végrehajthatók…

Vizsgáltak olyan szerkesztéseket is, amelyek csak olyan vonalzó használatát engedik meg, amelyen egyetlen, egységnek tekintett távolság van kijelölve. Ezek a szerkesztések a Hilbert féle axiómarendszerhez fűződnek. Mivel a más fent említett okok miatt a szögharmadolási probléma euklideszi szerkesztéssel nem oldható meg, az alábbi megoldás, a Hilbert féle feltételek felhasználását veszi alapul.

Az ókor egyik nevezetes feladata volt, egy tetszőleges szögnek három egyenlő részre osztása szerkesztéssel. Ez a

cos x = 4 cos3 (x/3) - 3 cos (x/3)

egyenletnek, azaz a 4 x3 - 3x - a = 0 alakú harmadfokú egyenletnek a megoldásával egyenértékű. Mivel ennek a harmadfokú egyenletnek általában (tehát minden a-ra nézve), nincs racionális megoldása, azért a szerkesztés, körzővel és vonalzóval nem végezhető el. (lásd Gauss)

A görög Hippiász az i.e. V. században (!), a feladatot a kvadratrix nevű görbe segítségével oldotta meg. Nikomédész pedig a konhoisz görbe felhasználásával szerkesztette meg egy szög harmadát. Készített olyan eszközt is, amellyel a konhoisz megrajzolható…

Ha az euklideszi szerkesztéshez pluszként megengedjük, hogy egy, a vonalzóra kijelölt szakaszt is felhasználhatunk (lásd Hilbert), akkor a szögharmadolás már megoldható. Az alább bemutatott szerkesztés már Arkhimédész ( i.e. 287? - 212) műveiben is megtalálható (!!!)

A tetszőleges alfa szög egyik szárát hosszabbítsuk meg. A vonalzónkon kijelölt távolsággal, mint sugárral rajzoltuk meg, a keletkezett 180°-os szög ívét. Most a vonalzónkat helyezzük el úgy, hogy a rajta kijelölt AB=r távolság B pontja a félköríven, az A pontja pedig a szögszár meghosszabbításán legyen, és a vonalzó éle ugyanakkor az alfa szög szárának és a félkörnek M metszéspontján is átmenjen. Könnyű belátni, hogy az így keletkezett béta szög, éppen az alfa szög harmada.

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...