Matek

   

MATEK

2 x 2 = 5 (II.)
Tûprobléma
Szorzás
Idõrendi táblázat
Biztos nyerés
Két kézen
A kör négyszögesítése
Mágikus négyzet
Konigsbergi hidak
Szög harmadolás
Tökéletes számok
Baráti számok
Négyszínsejtés
Hibás levezetés ?
Möbius szalag
Végtelen
n = 1 ?
- 2 = 2 ?
- 1 = 1 ?
10 cent = 10 $ ?
Orosz módszer
Izgulnál ?
64 = 65 ?
Gondolatolvasó ?

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baráti számpárok

 

I.e. az V. században a püthagoreusoknál találkozunk először evvel a fogalommal. (Az egyik szám önmagánál kisebb osztóinak összege, beleértve az 1-et is, egyenlő a másik (tehát baráti) számmal, és viszont.) A püthagoreusok ismerték a 220 és 284 barátságos számpárt.

Későbbi az 1.184 és 1.210. A baráti számpátok megkeresésének módját Szábit ibn Kurra (836-901)arab matematikus ismertette. Fermat (1601-1665), és tőle függetlenül a lengyel Brozsek (1585-1652),fedezte fel a 17.296 és 18.416 párt. (Brozsek bebizonyította továbbá, hogy 1-10.000.000 között csak 4 tökéletes szám van). Descartes-tól (1596-1650) származik a 9.363.584 és 9.437.056. Euler (1707-1783), még további 61 baráti számpárt adott meg !!!

Az 1960-as években az amerikai Yale Egyetemen, számítógéppel keresték meg az 1.000.000-nál kisebb baráti számpárokat. 42 ilyen számpárt találtak.


A 100.000-nél kisebb baráti számpárok, a már említetteken kívül

2.620 és 2.924
5.020 és 5.564
6.232 és 6.368
10.744 és 10.856
12.285 és 14.595
63.020 és 76.084
66.928 és 66.992
67.095 és 71.145
69.615 és 87.633
79.750 és 88.730

Érdekes sejtés, hogy a baráti számpárok mindkét száma, egyszerre páros vagy egyszerre páratlan. Az sem bizonyított, de úgy tűnik, hogy a számpárok növekedésével az egymáshoz tartozó két szám hányadosa az 1-hez közeledik. De mindkettő csak sejtés…

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...