Matek

   

MATEK

2 x 2 = 5 (II.)
Tûprobléma
Szorzás
Idõrendi táblázat
Biztos nyerés
Két kézen
A kör négyszögesítése
Mágikus négyzet
Konigsbergi hidak
Szög harmadolás
Tökéletes számok
Baráti számok
Négyszínsejtés
Hibás levezetés ?
Möbius szalag
Végtelen
n = 1 ?
- 2 = 2 ?
- 1 = 1 ?
10 cent = 10 $ ?
Orosz módszer
Izgulnál ?
64 = 65 ?
Gondolatolvasó ?

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Négyszínsejtés

 

A tapasztalat azt mutatta, hogy bármely térképen, az országok kiszínezéséhez elégséges négy különböző szín, ha kizárjuk, hogy két szomszédos ország azonos színű legyen.

Ezt a tapasztalatot először Francis Guthrie fogalmazta meg a matematika nyelvén és bizonyítását először valószínűleg Möbius kísérelte meg 1840ben. Utána 1850-ben Morgan, és 1878ban Cayley foglalkozott a problémával.

1879-ben úgy látszott, hogy Kempe-nek sikerült megtalálni az igazolást, de egy évvel később Heawood hibát talált Kempe gondolatmenetében, sőt a hibát kijavítva kimutatta, hogy öt különböző szín elegendő.

Mások bebizonyították, hogy 38-nál kevesebb tartomány esetén igaz a tétel. Ez utóbbi tény azt mutatja, hogy ha a tétel nem lenne igaz, akkor is igen nehéz volna ellenpéldát találni…

1976-ban röpítette világgá a New York Times, hogy Kenneth Appel, és Wolfgang Haken bebizonyították a négyszínsejtést. A bizonyítás módja merőben új, és éppen ezért számos vitára adott alkalmat. A bizonyítás ugyanis egy olyan részét, amelyben több ezer esetet kellett megvizsgálni, elektronikus számítógép végezte. A számítógép közreműködését, a matematika filozófiájával foglalkozók, többségükben kifogásolják, mert szerintük megváltoztatja a bizonyítás hagyományos fogalmát. A matematikusok zöme azonban Appel és Haken számítógépes bizonyítását, teljes értékűnek fogadja el. Eszerint a négyszínsejtésből, 1976-ban négyszíntétel lett…

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...