Elszúrták...

   

ELSZÚRTÁK

Földterületek
London
Háború
Távközlés
Tervezés
Oktatás
Irodalmi kritika
Munka
Reklám
Repülés
Cégmenedzsment
Uralkodók
Öngól
Hadsereg (I.)
Média
Vegyes
Szex

Vissza a nyitó menüre...
 
Hadsereg (I.)

 

A Tizenegyes Huszárok, a híres könnyűlovasság parancsnoka, Cardigan grófja volt.

Katonaságnál nem éppen szerencsés, ő a lehető legrosszabb viszonyban volt elöljárójával és egyben sógorával, Lord Lucan-nal, aki, hogy ő se maradjon el, ki nem állhatta a saját elöljáróját, a brit csapatok főparancsnokát, Lord Raglan-t

Történt egyszer, hogy amikor Lord Cardigan egy szűkszavúan megfogalmazott parancsot kapott, miszerint támadja meg az orosz ágyúkat, vissza kellett volna kérdeznie:

- Melyik ágyúkat ?

Képtelen volt rá… Igaz, ő megkérdezte a futárt, de azt pechjére a legrosszabb pillanatban lőtték le, éppen mikor az irányt mutatta volna…

Íme, az utolsó Brundell, morogta őlordsága, s egyszerűen megindult a legközelebbi tüzérállás felé, nem törődve azzal, hogy csapata követi-e őt…

A csatában a könnyűlovasság mindent megtett, amit tehetett, csakúgy, mint a kozák tüzérek.

Az eredmény: A briteket kis híján kisöpörték…

Raglan rémülten figyelte a hadiesemények ilyetén állását magaslati helyéről.

"Ne aggódjon", mondta egyik szárnysegédje, ezzel nyugtatgatva a biztosan bekövetkező katasztrófát illetően, "Ez semmi Chillanwallához képest".

Azt nem jegyzi a krónika, Raglan-t ez a megjegyzés megnyugtatta-e, de a szorgos kutatás kiderítette, a szárnysegéd szavai az 1849-ben, a szikh háborúban vívott, Chillanwala-i csatára vonatkoztak. Az elmaradhatatlan túrbánjaikat viselő szikhek sok, rosszul vezetett brit katonát megöltek. A holttesteket állítólag a szikhek úgy eltorzították, hogy az arcok gúnyosan vicsorogtak a szemlélőre, példátlan vereség volt.

Persze a példátlan talán nem is a legjobb kifejezés… A katonai döntések az idők kezdete óta kiszámíthatatlanok.

A brit hadvezetés a kezdetektől számítva sem vett éppen repülőrajtot…

449-ben Britanniai Vortigern király, akinek a Pict családdal volt némi elszámolnivalója, elhatározta, támadásához segítségül hívja a szász Hengist és Horsa testvérpárt.

Miközben a szászok könnyedén szétverték Pict-éket, megjegyezték, hogy a "britek szóra sem érdemesek, de a föld kiváló". Elküldtek hát rokonaikért és barátaikért, a jütök-ért (kora középkori nép) és az angelek-ért (a mai angolok germán ősei) Germániába. Együtt aztán (nem szép dolog) hajdani munkaadóik ellen fordultak, és 455-ben, ahogy az náluk szokás, le is győzték a királyt az Aylesford-i csatában…

Állítólag, a derék Horsa is ekkor vesztette életét, a családból Hengist maradt meg, ő lett ama angolszász dinasztia első tagja, mely a következő hatszáz évben uralkodott…


1034-beit, a leghűbb és legvénebb alattvalójának tanácsa ellenére Canute király megpróbálkozott egy komoly előképzettséget kívánó akrobatamutatvánnyal, ami legnagyobb sajnálatára, végül visszafelé sült el.

Egy másik uralkodó kollégája, nevezett Caligula, a vizekkel keveredett nézeteltérésbe i.sz. 37-ben.

Felettébb bosszantotta, hogy nem bírt a Csatornán átkelni és elfoglalni Britanniát. Jobb ötlete éppen nem lévén, embereit beparancsolta a jeges vízbe, hogy azok megkardlapozzák a hullámokat. Aztán saját normái szerint jegyeztette le Oceana legyőzését…

A császár később a lovát tette meg konzulnak.

Ettől fogva a birodalmi katasztrófák századokon át, változatlan hevességgel követték egymást...


1842 januárjában Lord Elphinston tábornok, akit Kabulnál legyőztek az afgán emír vérszomjas katonái, (az afgánok megbízhatatlanságára vonatkozó jótanács ellenére) végrehajtott egy biztosnak látszó utasítást, és visszavonta 16.500 fős, erős helyőrségét a hágókon át Jalabad-ig.

Elphiston neki is indult csak hogy lemészároltassa teljes legénységét, miközben azok a hágó leküzdésével foglalták el magukat.

Sikerült is, egy szál híján.

Nevezett "szerencsés" egy bizonyos dr. Brydon, az egészségügyi alakulatból.

Noha a vérfürdőt élve megúszta, a nyomorult, összeszurkált, összeszabdalt ember, testében lándzsákkal, mint egy megszúrt disznó érkezett Jalabadba, ahol, miután bevonszolta magát, összeesett és meghalt.

A történész Sir John Kaye így írt: "Ez olyan tragédia volt, melynek szörnyű vége a világtörténelemben példa nélkül való…"


Nem meglepő, ilyen vezetők mellett Indiában a dolgok rosszról még rosszabbra fordultak.

1857-ben a dicső Kelet-Indiai Társaság, seregének 223.000 szipoj katonáját egy új típusú Enfield puskával szerelte föl.

Ebbe olyan, zsírozott bőrből való patron kellett, melyet tüzelés előtt, muszáj volt átharapni, és a nyílásba tenni.

Hamar szárnyra kelt a rémhír, miszerint a zsiradék marha és disznózsírból van…

A szarvasmarha, tudjuk, szent állat a hinduk számára, a moszlimok pedig a sertéshúst tekintik tisztátalannak…

Mindkét vallás katonái úgy vélték, tisztátalanok és átkozottak lesznek, ha az új fegyvereiket használják…

1857. május 10-én, egy derűs vasárnapon, a Delhi melletti Meerut-ban a Második Bengáli Gránátosok 85 katonája, sajnálkozó kifejezéssel és könnyfakasztó magyarázatok közepette megtagadta új puskája megtöltését…

A parancsnokoló tiszt, W. W. Hewitt tábornok megismételte a Tölts ! parancsot majd, mikor katonái újfent nem engedelmeskedtek, letartóztatta és bebörtönöztette saját embereit…

Még aznap társaik, akik egy helyi bordélyban pihenték ki fáradalmaikat, otthagyva az ígéretes szórakozást és a nőket, elindultak föllázadni és kiszabadítani bebörtönzött bajtársaikat…

Napokon belül a teljes kelet-indiai hadsereg fellázadt…

Az ezt követő indiai fölkelés során, mindkét fél részéről elhallgatott atrocitásokat követtek el…

Amit tudunk, az az, hogy tízezrek, (indiaiak és angolok) estek áldozatul...


A Brit Birodalom más részein, hasonlóan éles eszű generálisok vigyázták a dicsőséget.

1879. január 22 én a Lord Chelmsford vezette sereg, körülvette a királyuk, Cetewayo vezette zulukat Isandhlwana alatt.

Az angolok olyannyira bíztak a szembenálló tudatlan, meztelen barbárok feletti győzelemben, hogy úgy gondolták, nem érdemes előre felnyitni a vaspántokkal lezárt lőszeres ládákat…

Sőt mi több, léhaságukban elfelejtettek a ládanyitáshoz alkalmas szerszámokat hozni…

Amikor az egyéni lőszer elfogyott, a katonák természetesen nem lőtték tovább…

A zuluk mindenkit lemészároltak…

Sok holttestet leszakadt körmökkel találtak meg, ezek a körmök a reménytelen ládanyitogatáskor szakadtak le…


A világ minden részén (tetszőleges összetételű) halálos koktélnak, bizonyult a túlzott magabiztosság és a bennszülöttek megleckéztetésének ellenállhatatlan vágya.

Mikor 1836-ban William Travis úgy határozott, feltételezett jogai alapján elfoglalja a Mexikói Köztársaság területét, és rettenthetetlen csapatát Alamo alatt összegyűjtötte, nos aligha a kapott végeredményre számított…


George Armstrong Custer hasonlóan elbaltázott kísérletét tett a bennszülöttek kioktatására 1876-ban.

A jó tábornokot egy nagy büntetőexpedíció vezetőjeként küldték Ülő Bika, sziú nagyfőnök felségterületére.

Az eseményék során azt a parancsot kapta, hogy fokozatosan nyomuljon előre, és az előzetes egyeztetés szerint találkozzon kollégája, John Gibbon tábornok katonáival.

Igen ám, de a közismerten forrófejű Custer a parancsot figyelmen kívül hagyta, és úgy döntött, egyedül vág neki a sziúk földjének.

Nyugodt előnyomulás helyett a tábornok erőltetett menetben közelítette meg a Little Big Horn folyó völgyét.

Itt egy jól megerősített, nagy indián falút talált.

A tábornok nem hezitált, haladéktalanul kiadta a parancsot, "Roham !"

Katonái inkább vágytak volna pihenni, talán aludni is az éjszakai menetelés után, de a parancs az parancs…

Még két opportunista indián vezetője, Mitch Boy és Bloody Knife figyelmeztették Custert, hogy a sziú falu túl nagy és túl jól felfegyverzett ahhoz, hogy lerohanhassák egyetlen sikeres villámtámadás reményében.

Custer tábornok ugyanakkor meg volt győződve, hogy a Hetedik Lovasszázad képes bármilyen indián sereg elagyabugyálására, és minden jótanács ellenére támadott.

A kioktatás váratlan fordulatot vett.

A tábornok kapott leckét az indiánoktól…


Még a huszadik században sem enyészik el egykönnyen a rossz szokások iránti hagyományőrző vonzódás.

A harmincas években a Brit Birodalmi Vezérkar meg akarta oldani a távolkeleti gyarmatok védelmét. Szingapúr szigetét jelölte ki bázisnak.

Nehézfegyverek hatalmas mennyiségét szerelték föl, biztosítandó, a sziget a nyílt tenger felől bevehetetlen legyen, s egy óriási támaszpont is épült, hogy oltalmazza a flottát, melyet háború esetén innen indítanának el.

Fel sem merült annak a lehetősége, hogy Szingapúr megtámadható Malájföld felől is, mellyel egy töltés kötötte össze.

Erről úgysem jön ellenség, biztosították a tekintélyes stratégák a feljebbvalóikat, mert a maláj partok annyira sziklásak, hogy modern seregeknek leküzdhetetlen akadályt jelentenek.

Az már eszükbe sem jutott, hogy légvédelem is kéne netán... Minek az ? Az admirálisok szentül hitték, a repülők annyira "veszélyesek" a modern hajókra, mint szúnyogok az elefántokra…

1941-ben aztán óriási gőzzel beindult a nagy terv.

A vezérkar két nagy zászlóshajót, a Prince of Walest, és a Repulse-ot elküldte Szingapúrba, hogy megfélemlítsék a japánokat.

A tábornoki kar legnagyobb meglepetésére a japánok nem hogy megijedtek volna, de még annyi eszük is volt, hogy nem a szingapúri ágyuk előtt szálltak partra, melynél halomra lövették volna magukat, hanem északon, a szárazföldön settenkedtek befelé.

A Prince of Wales és a Repulse kötelességtudóan el is ment oda elsöpörni a támadókat, bár ne tették volna, mert bizony végül őket süllyesztette el a japánok légitámadása.

A hódítók aztán megindultak, és szikla ide, szikla meg amoda, meghökkentő könnyedséggel keresztülvágtak a leküzdhetetlen maláj partvonalon, és teljes váratlansággal, észak felől támadták meg Szingapúrt.

Mivel az ágyuk megmásíthatatlanul a tenger felé néztek, és el nem fordultak volna fikarcnyit sem, a város pár nap alatt elesett.

70.000 brit és ausztrál katona adta meg magát a japánoknak.

Churchill ezt a stratégiai malőrt a "brit történelem legnagyobb kapitulációja"-ként emlegette…


A "Perfid Albion" azonban éles eszéről legalább akkora hírnevet szerzett, mint erejéről.

1944 elején, (láthatóan megelégedve a szövetségeseknek a náci Németország feletti látható győzelmével) a Brit Titkosszolgálat figyelmét a Szovjetunió felé fordította.

Lássuk be, volt benne némi logika, mert ha a Szovjetunió megszűnik szövetségesnek lenni, akkor csak ellenség lehet…

Dicséretes előrelátással egy új osztályt alapítottak, azzal a feladattal, hogy megelőzzön bármilyen, Nagy Britannia ellen irányuló szovjet kémtevékenységet.

Azt az embert, akit az osztály élére kineveztek, csak úgy aposztrofálták az SIS-nél, hogy ő az, akire ragyogó jövő vár.

Harold "Kim" Philby-nek hívták, és tényleg az volt a helyzet, hogy a hírszerzésben csúcspozíció járt neki. Egy moszkvai sajtókonferencián jelentette be 1963-ban, hogy ezredesi rangot töltött be a KGB-nél…

Még ha az MI5-ös ügynök tudta is, kicsoda Kim Philby, nem kell mindent készpénznek venni, elég, ha emlékeztetünk arra, micsoda baleset érte 1940-ben az irattárat. A Szolgálat akkori vezetője, aki pusztán Q néven volt ismert, elrendelte, hogy az összes feljegyzésről készüljön másolat, ha az ellenség esetleg az eredetiket megsemmisítené.

A Szolgálat egyik fotósa (a dokumentumok túl bizalmasak voltak, hogy idegenre bízzák a munkát) sokat és keményen dolgozott, amíg lemásolta a sok száz iratot. Csak amikor az ellenség tényleg elpusztította az eredeti anyagot, akkor derült ki, hogy a tapasztalatlan fényképész sietségében a negatívokon levágta az összes fejlécet, így eltűnt annak az embernek a neve, akiről a feljegyzés szólt…

Hát igen, nem biztos, hogy a brit történelem legdicsőbb lapjai ezek. De hasonló ballépések elkövetésében Britannia, mint láthattuk, nem rendelkezik monopóliummal. A legkevésbé sem…


1862. szeptember 17-én az antietami csatában találkozott az Unió és a Konföderáció serege.

Az Ambrose Burnside tábornok vezette Unió seregnek, a parancs szerint át kellett kelnie a Potomac folyón, és az ellenséget a tábora közelében meg kellett támadnia.

A döntés szerinti kettes sorokban mentek át a hídon, ideális célpontot kínálva a konföderációs lövészeknek, akiknek állásaik direkt úgy voltak megépítve, hogy a hidat ellenőrizhessék, és az arra járókat lelövöldözhessék…

Nem nehéz elképzelni, milyen szörnyű mészárlás következett...

Hogy, hab is legyen a tortán, Burnside tábornok figyelmét elkerülte az a tény, hogy a folyó csak három láb mély, és bárhol biztonságosan át lehetett volna rajta gázolni…

Ezt az ütközetet Abraham Lincoln így kommentálta: "Csak ő képes arra, hogy a győzelem kapujában vereséget csikarjon ki…"


/Kalifornia,1999./

A következő történet az Egyesült Államok haditengerészetének balesetvédelmi kiadványában található.

Az a nap csendesnek ígérkezett Kalifornia déli partjainál.

Egy, a parttól mintegy hatvan kilométernyire tartózkodó hajó fedélzetén egy tengerészaltiszt buzgón tette a semmit, elmerült a tovarohanó hullámok szemlélésében és saját gyönyörteljes gondolataiban.

Hirtelen egy titokzatos, sőt egyenesen kísérteties hang ütötte meg a fülét. “Meeerre van Cataliiiinaaa ?"

Elképedve fordult meg saját tengelye körül, keresve a hátborzongató vonyítás forrását, arra számított, hogy egy aggodalmaskodó hajókormányos szólongatja. Ehelyett azonban egy jet ski versenyzőt pillantott meg a hajó oldala mellett.

A járművön utazó fazon a térdével kormányozott, kezéből pedig tölcsért formált a szája elé, és megint csak kétségbeesetten tudakozódott Catalina szigetének iránya után.

A jet skin egy indítókulcs-nyíláson és egy üzemanyagmérőn kívül semmilyen felszerelés nem volt, ez volt minden navigációs felszerelése.

Ekkora ostobaságot még a tengerészetnél is ritkán látnak, a mi tengerészünket is egészen lenyűgözte.

Úgy döntött, megosztja humoros élményét a címboráival, a fedélzetre hívta őket és megmutatta nekik a bizarr figurát, aki az óceán közepén billeg egy szál jet skivel.

Csakhogy a fickó, aki le nem vette szemét a tengerészről, nem tudhatta, hogy az a barátait hívja.

Amikor a tiszt szélesen gesztikulálva elkezdett integetni a fedélzeten, a fickó azt gondolta, hogy a Catalina felé vezető út irányát mutatja. Így a jelzett irányba fordította a járgányt, és beletaposott a gázba.

A baj csak az volt, hogy a tiszt nem a sziget felé szegezte az ujját, hanem a jet skin álldogáló fazonra, aki ekkor már a több száz kilométerre lévő Havai, illetve Perl Harbour felé vágtatott.

A szenzáció híre egy szempillantás alatt elterjedt a fedélzeten. Mihelyt a kapitány tudomást szerzett a jet ski-s figuráról, megfordította a hajót és üldözni kezdte.

A legénység utolérte a hóbortos kalandort, leeresztették a hátsó fedélzetről a pallót és biztatták, hogy guruljon fel a fedélzetre.

Amikor hajót ért, a férfi elmesélte a történetét, amivel sikerült megdöbbentenie a hallgatóságát.

Elvesztette a barátját a tengeren, aki valószínűleg vízbefulladt.

Amikor utoljára látta őt, a haverja az óceán vizén hánykolódott saját kis vízialkalmatosságán, amelyből kifogyott az üzemanyag.

Egész éjjel folyt a kutatás, végül hajnaltájban a haditengerészet hajójának sikerült kimentenie a vízből az eltűnt sporttársat is.

Amikor megkérdezték tőle, hogy érzi magát, azt felelte, “Mindig is talpraesett pasas voltam…"


/Kanada, 1990. november/

A H.M.C.S. Huron-t több más hadihajóval együtt az Arab-öbölbe vezényelték, ahol két hetet kellett eltöltenie rendkívüli megpróbáltatások, tűzharc és éhínség közepette.

Küldetése végeztével a hajó visszatért saját kikötőjébe a Brit-Columbiában található Esquimalt-ba, ahol egy nagyképű alak, egy alhadnagy csatlakozott a legénységhez, Mr. Scarecrow.

Huszonnégy órán belül sikerült belemásznia az alsó fedélzeti legénység kilencven százalékának lelkivilágába.

Egy napon Mr. Scarecrow emlékezetes látogatást tett az előfedélzeten.

Két matróz éppen a Tulliónak becézett, tizenkét centiméter csőátmérőjű ágyú szokásos karbantartását végezte.

A tiszt, idegesítően sétálva fel és alá, a csúszásgátló fedélzetburkolat állapotára panaszkodott, amelyet gyűrűkkel rögzítettek az alatta lévő fémfelülethez.

Talán a zagyva szóáradat okozhatta, hogy a két matróz egy időre sutba dobta a józanságát. A fickónak volt egy utolsó mondata, a két matróznál ettől telt be a pohár.

Ez a mondat pedig így hangzott: “Mi az ördögöt keresnek itt ezek az idétlen karikák ?"

Elmagyarázták hát neki, hogy mindez a Nagy Tengeri Fakopács műve. A Nagy Tengeri Fakopács pedig nem más, mint egy nagy, szürke madár, amely éjjel jár vadászni.

Az éj leple alatt a tenger felett köröz, és lesi a hajókat, ha az egyik az útjába akad, leszáll rá.

Ez a különös madár a hajótestet burkoló festékréteg alatt élő parazitákkal táplálkozik, ezek az élősködők különösen az ágyúfedélzeten, a lőpormaradványból képződő üledékben fordulnak elő.

A hadihajók fedélzetén lévő lyukakat tehát a Fakopács csinálja, amikor töviről-hegyire végigkopogtatja a fedélzetet.

Mivel éjszaka jár, a színe pedig sötét, nagyon ritka esetben lehet csak megpillantani.

A tisztet egyre jobban magával ragadták a hallottak...

A két hajóslegény készségesen válaszolt minden kérdésére, még a madár hangját is bemutatták neki, ezt az érdes, reszelős hangot, amelyre már a legénység többi tagja is közelebb jött.

A két fickó egyre aprólékosabb részleteket tárt fel a madárról, több ponton kijavítva egymást, pontosítva a másik állításait, el-elvitatkozva egyes apró részletek felett.

Amikor a rögtönzött előadás véget ért, Mr. Scarecrow végignézett az elragadtatott hallgatóságon és azt mondta: “Tudják, erről már olvastam valahol..."

Egy órán belül a legzöldfülűbb hajósinastól a kapitányig mindenki ismerte a történetet.

A fedélzeten lévő lyukak igazi oka természetesen azzal a burkolattal függ össze, amely a fegyverek kártétele ellen védi a fedélzetet. A Nagy Tengeri Fakopács azonban örök életre beírta magát a tenger legendáriumába…

Forrás: Id. William P. Sparling

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...