Merényletek

   

MENÜ

Matek
Állatvilág
Elszúrták...
Gazdagok
Merényletek
Vallás
Kábítószerek
Legendák ?
Reklámok
Rejtélyek
Õslakosok
Az MTI híreibõl
Vegyes
 
PARTNEREK
Linkcsere
 
A régi "Rajz-lap"...
:
Hunnia.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERÉNYLETEK

 

... A merényletek, közkedvelt témát jelentenek számos film (főleg akció filmek) és könyv esetében. A könyvek közül talán a legismertebb F.F.-tól "A Sakál napja"...

 

A királyi családok története nem szűkölködik erőszakos cselekedetekben. II. Fülöp (Philipposz), a makedón birodalom megalapítója olyan családból származott, amelyben a fiúk nem riadtak vissza az apagyilkosságtól, az apák lelkiismeret furdalás nélkül tették el láb alól kényelmetlen fiaikat, testvér testvért ölt...

 

A római légiók ugyan egyre messzebbre terjesztik ki a birodalom határait, ám az államszervezet eresztékei recsegnek. Ami jó volt a kis görög államoknak, nem elég egy világbirodalom számára. Az államigazgatásban elburjánzik a bürokrácia és a korrupció, a hatalmas birodalom válságból válságba esik. Veszélyben az impérium...

 

Hatalmának és dicsőségének tetőfokán Wallenstein több mint hatvan uradalmat birtokolt mintegy hetven négyzetmérföldnyi területen, ötvenhét várat és kilenc várost mondhatott magáénak. Amikor a császártól hercegi címet kér, és kap, Albrecht Wenzel Eusebius Wallenstein Mecklenburg, Friedland, Sagan (ma Zagan) és Glogau (ma Glogów) hercege, császári fővezér...

 

...Charlotte Corday kilép a konflisból, és megáll a rue de 1'École de Médicine negyvennégyes házának kapuja előtt. Itt lakik a szörnyeteg, akit meg akar ölni...

 

...Forradalmi pályafutása szerencsétlenül kezdődött. Felice egy forgópisztolyt szerzett, játszott vele, a pisztoly elsült, s a golyó véletlenül megsebezte nagybátyja szakácsát, Domenico Spadát. A lövész a következményektől való félelmében elbujdosott a hegyekbe, s a hágókon át túljutott Toscana határán...

 

A lövés eldördült, de Jackson elnök sértetlenül állt a helyén, a kova és az acél csak a serpenyőben levő puskaport gyújtotta meg...

 

A lány a karmantyúba nyúl, pisztolyt húz elő, céloz, egy kicsit reszket a keze, aztán kétszer tüzel...

Charles Julius Guiteau hóbortos futóbolond volt, aki azt hitte, hogy egy értelmetlen politikai gyilkossággal megváltoztatja a világot...

 

Az ismeretlen mind közelebb ér a hölgyekhez, majd hirtelen nekilódul, és beleütközik az egyikbe. Egy pillanatra megtorpan, aztán futásnak ered, és eltűnik a sarkon...

 

Aztán sorra került egy férfi, akinek gipszben volt a jobbja, s bal kezét nyújtotta oda az elnöknek. A nyomában lépkedő, jóképű fiatalember szintén gipszkötést viselt a jobb kezén...

 

Szarajevó 1919

Cabrinovic pontosan célzott, úgy, ahogy a topcideri katonai kiképző táborban megtanították. A gránát azonban a kabriolet lehajtott fedelére esett, ott maradt, nem robbant fel...

 

Nem sokkal később, amikor Jaures egyik kollégája éppen a kislánya fényképét mutatja a főszerkesztőnek, a sápadt arc újból feltűnik a félig nyitott ablakban...

 

Juszupov figyelte az istenembert. Hiszen mérgezett süteményt evett, és mérgezett bort ivott, emberi számítás szerint rég a földön kellene hevernie holtan. Hát csakugyan természetfölötti képességei vannak, a ciánkáli se fog rajta ?

 

A berlini lapok esti kiadásai még aznap közölték a bestiális gyilkosság hírét. Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg halott...

 

Mikor befordultak a Promenadenstrasséra, utolérte őket egy fiatal férfi, revolvert rántott, és háromszor tüzelt...

 

Amikor a miniszter sofőrje segítségért kiált, Krischbin fut oda elsőként a sebesülthöz...

 

Lövés csattan, utána egy másik, Otto Planetta lőtt a kancellárra. Dollfuss még az arca elé tudta emelni a kezét, támolyog, segítségért kiált, majd hanyatt vágódik, és elveszti az eszméletét. A nyakán lőtt sebből szökell a vér...

 

Mikor a király kocsija a tömeg lelkes ünneplése közepette a kikötőtől csak pár száz méternyire levő Tőzsde térre ért, egy ismeretlen férfi furakodott át a sokaságon, befutott az úttestre egyenesen Sándor király gépkocsija elé, felugrott a felhágóra, és géppisztollyal, közvetlen közelből többször is rálőtt az autó utasaira...

 

Rudolf Formis november 25-én érkezett meg a szállodába, kicsomagolta a ládáit, s hozzáfogott az adó összeszereléséhez. Alig egy hét múlva meg volt az első próbaadás, s december elejétől az adó már rendszeresen sugározta műsorát...

 

A fiatalember becsenget, az ajtó kinyílik, Nagorka altiszt megkérdi, mit kíván, és a sötét hajú ifjú megismétli, hogy egy fontos okmányt hozott, szeretné személyesen átadni a nagykövet úrnak...

 

Hitler ép bőrrel megúszta. Véletlen volt, vagy bevált annyit hangoztatott együttműködése a Gondviseléssel, s jelt kapott a másvilágról, hogy jóval előbb távozzon a pincéből, mint ahogy az szokása volt ?

 

A kézitükör 10.30-kor villant, néhány másodperccel később a kocsi a kanyarba ért. Klein sofőr fékez, Gabcik befut az úttestre, felfedi a géppisztolyt, de a lövések elmaradnak...

 

Stauffenberg kilenc perccel a robbanás előtt lépett Keitellel a helyiségbe, ahol Hitler körül már huszonhárom tábornok hajolt a térkép fölé...

 

A történelem legtöbb merényletének az volt a célja, hogy megsemmisítse az államhatalom hordozóját, s ezzel politikai fordulatot idézzen elő. A Francia Köztársaság elnöke. Charles de Gaulle elleni minden támadás (az 1961 szeptemberében elkövetett sikertelen merénylettől eltekintve) kivétel...

 

Negyvenhat amerikai városban törtek ki súlyos zavargások. A tüntetők, akikhez a helyzettel visszaélő züllött elemek csatlakoztak, 547 házat gyújtottak fel, kirakatokat és boltok százait törték be és fosztották ki...

 

A négymotoros éppen elkezdte felvenni a magasságot, amikor McFarlane észrevette, hogy a gép egyszer csak abbahagyja az emelkedést, és mintha vízszintesen szállna tovább...

 

Gandhi összeesett. Néhány másodpercig senki sem értette, mi is történt. Mindenki kábult, zsibbadt volt. Ekkor az imára gyűlt tömegből egy fiatal amerikai a khakiruhás férfira vetette magát, és elkapta a karját...

 

Folke Bernadotte grófra, a Svéd Vöröskereszt elnökére bízták a fegyverszünet megkötésének nehéz feladatát, mikor az új államot, Izraelt már elismerték a nagyhatalmak és az ENSZ-tagállamok többsége. A brit hadsereg fokozatosan kivonult Palesztinából...

 

A halott testében 27 golyót találtak. A főváros felé vezető, karibtengerparti autósztrádának azon a pontján hevert, ahol az egy különösen meredek sziklafalat kerül meg...

 

A dolog a belvárosban, a Hermész keresztutcán történt, világos nappal. Aznap délben itt a szokásosnál nagyobb élénkség uralkodott...

 

További merényletek...

 

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...