Vallás

   

VALLÁS

Kereszténység
Zsidó
Iszlám
Iszlám_B.Z.
Hinduizmus
Buddhizmus
Taoizmus
Konfucianizmus
Sinto
Mekka
Jeruzsálem
Tûztemplomok
Gangesz

Vissza a nyitó menüre...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iszlám

 

2002.10.16.-án bõvült. Mint a Vendégkönyvben láthattad Bolek Zoltán a Magyar Iszlám Közösség Elnöke felhívta a figyelmemet arra, hogy az általam használt forrás több pontatlanságot tartalmaz, és felajánlotta a hibák kijavítását. Az általa küldött anyagot olvashatod, ha

Szülőföldje az Arab-félsziget, a mai Szaúd-Arábia. Itt, a Vörös-tenger partjához közeli kereskedő városban, Mekkában született (570 körül) a Próféta, az Iszlám megalapítója, Mohamed.

Születésének az idején a félsziget nomád, beduin törzsei "pogányok" voltak. Sok istent, megszemélyesített természeti erőt, fétist, bálványt imádtak. Az erős vagyoni differenciálódás, a törzsi, nemzetiségi keretek fellazulása, és külső hatások (főként a zsidó és keresztény vallás), kedvező feltételeket teremtett új vallási mozgalom kibontakozásához.

A hagyomány szerint Mohamed, prófétaként valamikor 610 körül lépett a nyilvánosság elé. Az általa előadott, kezdetben még kiforratlan tanítás lényege, az egyetlen istenben (ar-Rahman) a Könyörületesben, ill. később Allahban való hit.

Mohamed sokat merített a zsidó, és keresztény vallásból, és saját tevékenységét az Egyistenhitének megtisztításában, és helyreállításában jelölte meg.

Élesen elutasította az ősi vallási hagyományt, a nemzetiségi társadalmat, s az első időkben hevesen kikelt a gazdagság ellen. A Próféta helyzete, hagyományellenessége, és radikális szociális felfogása miatt hamarosan tarthatatlanná vált Mekkában, ezért kevés hívével együtt átköltözött a szomszédos városba, Medinába. Az esemény hagyományosan elfogadott időpontja 622. július 16. - a muszlim időszámítás kezdete, egyben az Iszlám önálló vallásként való megszületésének a napja.

Mekkával ellentétben, az új vallás Medinában, és a félsziget nomád törzsei között gyors sikereket ért el. Híveinek száma gyorsan növekedett, és amikor 630.-ban diadalmasan visszatért Mekkába, immár az egész félszigetre kiterjedő, vallási alapon szervezett birodalom urának tekinthette magát.

Ez az új keletű uralma azonban nem volt hosszú életű, mert 2 évvel később, 632.-ben a Próféta meghalt. Az Iszlám hitfelfogásának részletes kidolgozását, a Próféta még Medinában készítette el. Felfogása szerint az igaz hitűek egyetlen nagycsaládot, közösséget alkotnak (umma), amelyben - Isten előtt - minden muszlim egyenlő. Allah, aki Prófétáján keresztül törvényt ad híveinek, az egyetlen isten, a Világmindenség ura, és teremtője. Az ő ítélőszéke elé kerülnek az elhaltak, hogy hitüknek, és tetteiknek megfelelően a pokolra, vagy a hét mennyország gyönyöreire találhassanak. A világ végén Allah, megváltót (Mahdi) küld, és elkövetkezik az utolsó ítélet.

Mohamed tanításai szerint Allah örök, mindenható, és láthatatlan. Ő a fény és az értelem, az égben lakik, trónusán ülve kezében sorstáblát, és írónádat tart. Ő alkotta az első embert, Ádámot, s a teremtés pillanatában létrehozta valamennyi ember lelkét is. E lelkek trónusa körül várják, hogy emberi testbe költözzenek.

Mohamed tanításában az emberiség őstörténete a bibliaival azonos. Így a bibliai hagyományt követi a Próféta tanítása Ábrahám, Mózes, és József történetének feldolgozásában. A zsidó és keresztény hagyományokra támaszkodik Mohamed, a próféták szerepének meghatározásakor is. Allah 313 prófétát küldött, hogy tolmácsolják szavait az embereknek. Ezek sorában van Ábrahám, Mózes, József, és Jézus is, de az ő tolmácsolásukban (szerintük) Allah üzenetének eredeti értelme elhomályosult. Maga Mohamed az utolsó próféta, a Próféták Pecsétje, akinek szavaiban Isten akarata teljességre jut.

Az Iszlám tanítása szerint az igaz hívőnek öt alapelvet kell teljesítenie, ötféle kötelezettségnek kell eleget tennie. Ezek közül a legfontosabb az egyistenhit ("egy az Isten, és Mohamed az ő Prófétája"). A kötelezettségek közé tartozik, a napi ötszöri (Mekka felé leborulva) elmondott ima, melynek végrehajtási módját később aprólékosan szabályozták. Ugyancsak alapvető előírás, hogy évente - később, már csak életük során egyszer - el kell zarándokolniuk a szent helyekre (Mekkába, és Medinába).

Mohamed megőrizte a mekkai Kába-kő pogány időkből származó tiszteletét, a szentélye körül lezajló évenkénti szertartások az Iszlám legnagyobb kultikus eseményei. A hívőknek adakozniuk is kell a szegények javára, és előírás szerint, jövedelmük meghatározott részét a közösség rendelkezésére kell bocsátaniuk. Végül a Próféta böjtöt is előírt hívei számára. Ramadan havában, a muszlim napfelkeltétől, napnyugtáig nem ehet - ihat, s az élet minden területén önmérsékletet kell gyakorolnia.

Az Iszlám tiltja Isten, és az ember képi ábrázolását, a szeszesitalok fogyasztását. A sémi kultúra hagyományainak megfelelően vannak étkezési tiltások is (ilyen, pl. a sertéshús fogyasztásának tilalma).

Mohamed vallása kizárólagos igénnyel lép fel, mint az egyedüli igaz hit. Ennek megfelelően fontosnak tekinti a hit terjesztésének feladatát. Ezt a célt szolgálja a Szent Háború tanítása, a hit fegyveres terjesztésének prófétai útmutatása. A többisten hívőkkel szemben az Iszlám türelmetlenséget hirdet, a zsidókkal, keresztényekkel, és egyistenhívőkkel szemben azonban türelmet ajánl.

Mohamed életében csak élőszóban tanított. Tanainak feljegyzéséből állították össze a 650.-es évekig az Iszlám Szent Könyvét, a Koránt, amely Allah (Mohamed általi) kinyilatkozásait tartalmazza. A 114 szúrából (fejezetből) álló gyűjtemény az Iszlám mitológiája, és etikája, a Próféta élettörténete és beszédeinek gyűjteménye. Szövege körül hamarosan értelmező, magyarázó irodalom alakult ki, ebből fejlődött ki a vallásjoguk, és a teológiájuk.

A Korán azonban nem az egyedüli hitforrás. A Próféta életére és tevékenységére vonatkozó hagyomány (szunna) gyűjtése már a 650.-es években megkezdődött.

Az első évtizedektől kezdve eltérő nézetek alakultak ki egyes vallási előírások értelmezésében. Ennek megfelelően a későbbi Iszlám négy nagy, és számos kisebb irányzata alakult ki, de ez a "tarkaság" nem kérdőjelezi meg az Iszlámnak, mint vallásnak az egységét. Ennek ellenére a mozgalomban már a 7. században szakadások is történtek. Ennek oka nem a hitelvi kérdés, hanem a Próféta utódlásának problémája volt. Azokból, akik a szűkebb családból akartak utódokat (kalifákat) az Iszlám élére, lettek a Síiták (ma az összes muszlimok 8-10 %-a). Az uralkodó irányzat pedig a Szunnita Iszlám lett, amely csupán a kalifák Mekka törzséből való származásához ragaszkodott.

Mohamed halála után néhány évvel megindult az arabok hódító háborúja. Hatalmuk alá került Szíria, Irak, Irán, Közép-Ázsia, és Észak-Afrika, majd az új hit megvetette a lábát Európában is. Közel 500 éven keresztül virágzott az arab kalifátus, amely létrehozta a maga gazdag tudományát, művészetét és kultúráját. Később a törökök vették át a vezető szerepet az Iszlám világában, közben pedig Mohamed vallása elterjedt Indiában és Indonéziában is. Az utóbbi évszázadban vált lendületessé az Iszlám terjedése Fekete-Afrikában, s ma már kevés olyan térség van a világban, ahol nincs kisebb, nagyobb közösségük.

2002.10.16.-án bõvült. Mint a Vendégkönyvben láthattad Bolek Zoltán a Magyar Iszlám Közösség Elnöke felhívta a figyelmemet arra, hogy az általam használt forrás több pontatlanságot tartalmaz, és felajánlotta a hibák kijavítását. Az általa küldött anyagot olvashatod, ha

PENÉSZÍRTÁS

... és a Fáraó Átka probléma megoldása

Ilyen volt, ilyen lett...

  

HUMOR

A Veszprémben, 1989-ben végzettek Honlapja

Egyetemi sztorik...

  

VENDÉGKÖNYV

Írj bele...
  

E-mail

Küldhetsz e-mailt is...
  

TÜKÖROLDALAK

Hogy akkor is meg tudd nézni, ha a szerver bármiért nem elérhetõ... ezért javaslom a "bookmark"-ot...
Érdekes Történetek
Egyetemi sztorik
Penészirtás, és a...